Kallelse till årsmöte

Kallelse årsmöte 2017

Klicka på länken ovan!!

Röjardag i Hosjön

Lördagen den 6 maj samlas vi på Hammarbacken kl. 09.30 för att som vanligt snygga till i byn.

Bl a ska vi finputsa den nya midsommarstången, lägga i badbryggan och flytta på en virkeshög.

Och naturligtvis hålla efter sly och oönskade buskar.

Ta med eget fika!

Välkomna!

CIMG0788

Nya vyer……

Om skogsavverkningar kan man tycka mycket och det är tillåtet.

Men en sak är säker: det öppnar för nya utblickar.

Eller hur. cimg2827

Livet är en (surströmmings-)fest!!!

Nymåne över sjön

Lördagen den 17 september med start vid 17-tiden kan vi samlas i Bystugan medtagande den delikata fisken – eller nåt annat – samt lämpliga drycker och eventuella egna gäster för att på äkta knytkalasmanér ha trevligt tillsammans några timmar innan sommaren helt har tackat för sig.

Kaffe kommer dock att finnas nykokt lovar Elisabet.

Välkomna.

Arbetsdag!!!!

Visst var arbetsdagarna i Bystugan roliga?

Lördagen den 3 september kl 09.30 samlas vi för att sätta tillbaka hängrännor och kanske plocka ihop och plocka upp efter sommarens  aktiviteter.

Ta med eget fika för säkerhets skull.

Alla välkomna!!

Kräftkalas om man vill ….

20160726_110858

Uppställning för rivning!

20160622_203416 Klockar 11 prick i morgon söndag ställer vi upp för rivning av tält mm låter chefen hälsa!

Välkomna till Midsommar i Hosjön.

Inbjudan till midsommar 2016

Loppis, loppis …. och finfrämmande!

Resultatet från två lördagars loppis i bystugan översteg nog alla förväntningar; nu nämner vi ingen siffra här eftersom det är en medlemsangelägenhet och några hiskeliga summor är det så klart inte. Men alla pengar in är så klart välkomna och det motsvarar ganska precis en tredjedel av omsättningen ett vanligt midsommarfirande.

Tyvärr missade vi ett celebert besök igår då kommunalfullmäktiges ordförande helt oanmäld roade sig med alla loppisar längs Brobyvägen och nog förväntat sig en kopp kaffe i bystugan.

Tavlan är ungefär lika stor som om Riksdagens talman skulle besökt Sandviken medan informationsansvarig nickat till på sitt tjänsterum i Stadshuset.

Så därför uppmanas webbredaktören att hålla sig på plats och vaken i fortsättningen så att inte flera finfrämmande tappas bort.

Kuriosa.

Antikverat.

Publicerad 2016-05-22

Två lantbrukare i Onsala vid Kungsbacka ha åtalats därför att de skött sitt vårbruk under pågående gudstjänsttid. Detta enligt kap. 7 par. 3 strafflagen, som lyder: Idkar någon å sön- och högtidsdag, emellan klockan 6 om morgonen och klockan 9 om aftonen, hantverk eller annat arbete, som uppskov tåla kan, straffas med böter, högst tjugu riksdaler, utan det sker till egen eller annans nödtorft.

Ett dylikt åtal torde ej ha företagits i mannaminne. Hovrättsrådet K. J. Ekman väntar att frågan om denna lagbestämmel­ses vara eller icke vara kommer upp till behandling under det pågående arbetet med strafflagens reformering. Att helt utplåna lagligt skydd för sabbatshelgen anser han icke lyckligt.

Namn och Nytts uppfattning framgår av ovanstående rubrik; folk arbetar aldrig i onödan den dag då traditionen bjuder att alla skola vara lediga.