Kuriosa.

Antikverat.

Publicerad 2016-05-22

Två lantbrukare i Onsala vid Kungsbacka ha åtalats därför att de skött sitt vårbruk under pågående gudstjänsttid. Detta enligt kap. 7 par. 3 strafflagen, som lyder: Idkar någon å sön- och högtidsdag, emellan klockan 6 om morgonen och klockan 9 om aftonen, hantverk eller annat arbete, som uppskov tåla kan, straffas med böter, högst tjugu riksdaler, utan det sker till egen eller annans nödtorft.

Ett dylikt åtal torde ej ha företagits i mannaminne. Hovrättsrådet K. J. Ekman väntar att frågan om denna lagbestämmel­ses vara eller icke vara kommer upp till behandling under det pågående arbetet med strafflagens reformering. Att helt utplåna lagligt skydd för sabbatshelgen anser han icke lyckligt.

Namn och Nytts uppfattning framgår av ovanstående rubrik; folk arbetar aldrig i onödan den dag då traditionen bjuder att alla skola vara lediga.