Kontakt

Ordförande

Anna-Karin Svensson

Kassör

Gerd Fredriksson

gerd.fredriksson54@gmail.com

 

Webredaktör

Mats Wiklund

telefon 076 127 54 80

mats.enar@telia.com

 

Webmaster

Victor Aflarenko

victor@aflarenko.com